Ouders

Opvoeden gaat niet van zelf. Als ouder kun je de greep op je kind kwijt raken en onmacht voelen. Als je het gedrag van je kind niet meer begrijpt dan weet je niet meer hoe je moet handelen en wat je moet doen om je kind te helpen en het gedrag om te buigen. Het gedrag van je kind kan allerlei oorzaken hebben. K2O gaat samen met u zoeken naar mogelijke oorzaken, oplossingen en zal u ondersteunen bij de uitvoer daarvan.

Het uitganspunt van waaruit K2O werkt is dat elke situatie, elke ouder en elk kind uniek is. Dat vraagt dus om een passende en unieke oplossing.

• Het kan zijn dat uw kind niet lekker in haar/zijn vel zit, frustraties oploopt, iets niet goed kan of niet mee kan komen. Misschien heeft het iets meegemaakt, is verdrietig, somber, opstandig of laat druk gedrag zien. Vaak weten kinderen zelf niet wat er aan de hand is en kunnen zij zich niet uiten wat vervolgens zichtbaar wordt in hun gedrag.

• Mogelijk is het als ouder(s) lastig om nog leuke dingen te zien in het gedrag van je kind en lukt het je niet meer om positief te blijven en complimenten te geven. Je wilt het wel maar je vervalt steeds opnieuw in een negatieve interactie met je kind waarvan je weet dat dat niet goed is. Door de gebeurtenissen wordt het steeds lastiger om je kind te bereiken en te begrijpen.

• Het kan zijn dat het door verschillende oorzaken steeds ongezelliger wordt in het gezin. Een ieder heeft daar een aandeel in en met elkaar lukt het niet om het te veranderen. Het snauwen en vitten op elkaar neemt toe en dat is voor niemand fijn.

K2O helpt door op zoek te gaan naar oplossingen en te kijken hoe een ieder meer plezier kan ervaren en gedeeld plezier in contact met elkaar kan opdoen. Als het lukt om hier oog voor te krijgen dan ontstaan er andere processen. Door in gesprek stil te staan bij wat er gebeurt krijg je meer zicht op je eigen (opvoedend)handelen en wat het met je zelf en je kinderen doet. Gedragspatronen worden herkend en dat is een eerste stap om ze te doorbreken en dingen anders aan te pakken.

Jeugdigen en jong volwassenen

Je wilt je “gewoon fijn” voelen en geen gedoe aan je hoofd. Dat lukt niet altijd zoals je zou willen.
Je omgeving begrijpt je niet, anderen vinden je gedrag lastig of je kunt het nooit goed doen. Er zijn ruzies die je niet wil. Zij proberen (vanuit de beste intenties ) om je te veranderen maar dat wil je helemaal niet en vind je niet fijn. Je kan dan angst, boosheid en onbegrip gaan voelen. Het gevoel hebben dat alles k….. is en er niet van je wordt gehouden. Er is weinig vertrouwen in jezelf en de ander.

Blijf hier niet mee lopen! Wij gaan samen met jou zoeken naar wat nodig is om je weer “gewoon fijn” te voelen. Wat zijn je krachten/valkuilen, wat zou je kunnen versterken en hoe kom je positiever in contact met de ander.

Pleegouders

Pleegouder ….. een bijzondere uitdaging!

Als pleegouder wil je iets betekenen voor een kind, die om wat voor reden dan ook, niet meer thuis kan wonen. Dit gaat niet vanzelf! Er is geen hechting en verbinding vanaf de geboorte, geen “gebruiksaanwijzing”. Loyaliteit naar biologische ouders kan zorgen voor een spanningsveld. Wanneer je meer specifieke ondersteuning nodig hebt in een vastlopende situatie met het pleegkind/ biologische ouder(s) kan K2O hulp bieden.

K2O heeft specialistische kennis op gebied van diagnostiek en behandeling van hechting en aanwezige loyaliteiten.

Gezinshuisouders

Gezinshuisouder…..een vak apart!

Wonen en werken loopt in elkaar over. Het is een dynamische woonvorm waarin je als gezinshuisouder de regie voert. Allerlei krachten worden aangesproken waar je mee moet dealen. Evenwichtig zijn, vasthouden, volhouden en moeilijkheden trotseren. Je wordt gekwetst, getest en bedonderd. Mee kunnen bewegen zonder jezelf te verliezen en verbindingen leggen met betrokkenen en deze vasthouden zijn essentieel.

Door jarenlange ervaring verstaat K2O dit vak. Wij bieden gezinshuisouders een klankbord, ondersteuning bij het handhaven van de balans tussen draagkracht en draaglast, zetten aan tot reflectie op eigen handelen, dragen mede verantwoording in het open en transparant neerzetten van het  hulpverleningstraject en hebben oog voor de aanwezige krachten, spanningen en loyaliteiten.

K2O biedt indien nodig ouderbegeleiding aan de biologische ouders.

JEUGDPROFESSIONALS

K2O biedt vrij toegankelijke en specialistische jeugdhulp. Indien er ondersteuning en hulp nodig is in een gezin, voor een jongere of een ouder individueel dan kan K2O iets betekenen.

K2O biedt:

  • Psycho-educatie
  • Gezinshulpverlening
  • Diagnostiek van hechting
  • Behandeling/versterken van hechting
  • Individuele begeleiding/behandeling van het jonge kind (5-12 jaar) met als doel verbeteren van emotie regulatie, trauma behandeling, verbeteren van zelfbeeld, versterken van sociale vaardigheden, verminderen van angsten.
  • Individuele begeleiding/behandeling van de jeugdige, jong-volwassene (12 – 18+) met als doel ego-versterking, verbeteren van emotie-regulatie, trauma behandeling, begeleiding naar zelfstandigheid, verbeteren verbinding met de ander, versterken van sociaal netwerk, bevorderen van mentaliseren en reflecteren.
  • Mindfulness voor kinderen, jeugdigen.
  • Ouderbegeleiding ( bij roldifferentiatie) bij uithuisplaatsing van kinderen.

Hulp wordt op maat aangeboden afhankelijk van de vraag, leeftijd en context.

Gemeenten

U als gemeente bent verantwoordelijk voor de jeugdhulp en de kwaliteit daarvan. Door jarenlange ervaring heeft K2O expertise opgebouwd waar het gaat over gezinshuizen. U kunt onder andere denken aan neerzetten van een methodisch en pedagogisch leefklimaat, werving van gezinshuisouders, bewaken van kwaliteit, volgen en bijsturen van de hulpverleningsprocessen en matching (welk kind in welk gezinshuis het beste past).

U bent daarom bij K2O aan het juiste adres om een bijdrage te leveren aan het opzetten en bewaken van de inhoud en kwaliteit van de zelfstandige gezinshuizen in uw gemeente/regio.

© Copyright - K2O