Gezinshuisouder

Gezinshuisouder..... een vak apart!

K2O biedt samenwerking, ondersteuning en het meedragen en volgen van de hulpverleningstrajecten binnen het gezinshuis:

Met daarbij oog hebbend voor:

  • Kinderen, jeugdigen en jong volwassenen die in gezinshuis wonen
  • Hun ouders
  • Samenwerking met Jeugdprofessionals (Gemeenten, CJG, wijkteams), medewerkers van gecertificeerde instellingen en instellingen in de jeugdzorg (GHZN, Driestroom).

In een gezinshuis loopt wonen en werken in elkaar over. Het is een dynamische woonvorm, een gezin waarin je als gezinshuisouder de regie voert en verantwoordelijk bent voor de opvoeding van de onder jouw zorg geplaatste kinderen/jongeren. Allerlei krachten worden aangesproken waar je mee moet dealen. Evenwichtig zijn, vasthouden, volhouden en moeilijkheden trotseren. Je wordt gekwetst, getest en bedonderd. Mee kunnen bewegen zonder jezelf te verliezen is essentieel om je taken als gezinshuisouder te kunnen uitvoeren.

Door jarenlange ervaring verstaat K2O het vak “runnen van een gezinshuis”. Het uitganspunt van waaruit K2O werkt is dat elke situatie, elk kind en diens ouder(s) uniek is. Dat vraagt dus om een passende en unieke oplossing.    

Wij bieden een klankbord, zetten aan tot reflectie op eigen handelen, dragen mede verantwoording in het hulpverleningstraject en hebben oog voor de aanwezige spanningen en loyaliteiten.

K2O biedt indien nodig begeleiding aan de biologische ouders.